VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

 

 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 

Název firmy:               Nautidusk s.r.o.

IČ:                               05116392

DIČ:                             CZ05116392

Sídlo:                          Močidla 2656, 688 01 Uh. Brod

E-mail:                        svobodova@nautidusk.com

Telefon:                      +420 775 766 210

Zápis do OR:               26. května 2016

 

(dále v textu jako Prodávající)

 

 

Tyto Obchodní podmínky se řídí platnými právními předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 

 1. POJMY

 

Kupující – spotřebitel nebo podnikatel, který distančním způsobem uzavře kupní smlouvu na koupi digitálního produktu nebo konzultace.

 

Digitální produkt – jedná se o vzdělávací a informativní produkty virtuální povahy. Kupující k nim má po uhrazení Kupní ceny neomezený přístup.

Konzultace – konzultace probíhají telefonicky formou pohovoru, běžně trvají asi 2 hodiny (doba je orientační), součástí konzultace je písemná zpráva, která bude Kupujícímu doručena elektronickou cestou do 5 pracovních dní od konzultace.

 

 

 • Prodej a úhrada platby

 

 • Digitální produkty a konzultace můžete objednat prostřednictvím formuláře na stránce www.marketing-svobodova.cz
 • Následně do uvedeného e-mailu přijdou pokyny k provedení platby
 • Po uhrazení platby vám bude umožněn přístup do Členské sekce (v případě Návodu pro MailChimp), budete zařazení do automatizované e-mailové sekvence (21denní transformační program) nebo potvrzena rezervace Vámi vybraného termínu konzultace
 • Po uhrazení objednávky obdržíte elektronickou fakturu

 

 

 1. CENA

 

 • Cena za digitální produkty v e-shopu je uvedena včetně DPH
 • Aktuální cena je uvedena v e-shopu, může být upravena dle momentální situace na trhu
 • Při zjevné chybě v uvedení ceny (překlep) nejsem povinna vám digitální produkt za tuto cenu prodat
 • Cenu je možno uhradit bankovním převodem na účet uvedený v potvrzení objednávky

 

 

 1. STORNO PODMÍNKY

 

Budete-li nespokojeni s kvalitou dodaného digitálního produktu, napište mi do 5 dnů od jeho dodání a já vám vrátím celou uhrazenou částku.

Konzultaci můžete zrušit nebo přesunout na náhradní termín do 1 hodiny před začátkem konzultace. Z rezervačního systému Vám před konzultací přijde upomínka, takže je nepravděpodobné, že byste zapomněli. Po této lhůtě je částka nevratná. Prodávající si vyhrazuje v mimořádných případech možnost do 1 hodiny před začátkem konzultace konzultaci přesunout na jiný termín.

 

 1. ZODPOVĚDNOST ZA EKONOMICKÝ VÝSLEDEK

 

Digitální produkty jsou informační a vzdělávací povahy. Výsledek vašeho podnikání závisí na mnoha faktorech, které nejsem s to ovlivnit. Nenesu tedy žádnou zodpovědnost za výsledek vašeho podnikání.

Ekonomický výsledek Vašeho podnikání závisí na mnoha faktorech. Při konzultacích Prodávající vychází z obecně platných otestovaných principů a informají, které Prodávající o sobě podá. Za realizaci těchto rad a ekonomický výsledek je plně zodpovědný Kupující. Prodávající nikdy nepodává informace z oblastí, kterým opravdu nerozumí (třeba Obchodní zákoník, Účetnictví, opravání počítačů, Ochranné obchodní známky…).

 

 • AUTORSKÁ PRÁVA

 

Digitální produkty jsou chráněny autorským právem. Prosím vás o respektování mého času a znalostí a nepředávání mé práce k bezplatnému užití dalším osobám.

 

 • ZÁVĚREM

 

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese svobodova@nautidusk.com
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

V Uherském Brodě 30. června 2016